Chủ đầu tư: LeNam

Địa chỉ: Số 2 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội

Diện tích: 7.5×3.5m